The Visual Lawyer vertaalt complexe, juridische materie in visueel ondersteunde mensentaal

Gedaan met “legalees”

The Visual Lawyer vertaalt complexe, juridische materie in visueel ondersteunde mensentaal

Antwerpen, 10 september 2019 - Vandaag wordt The Visual Lawyer gelanceerd, een in Antwerpen gevestigde start-up die zijn cliënten helpt om complexe, juridische informatie op een duidelijke en effectieve manier te communiceren. Met een uitgebreide juridische expertise en innovatieve concepten zoals legal information design en graphic facilitation zal The Visual Lawyer advocatenkantoren, juridische afdelingen en andere juridische dienstverleners bijstaan met het opbouwen van betere cliëntenrelaties. “Met The Visual Lawyer willen we van juridische documenten tools maken die de business versnellen in plaats van vertragen”, zegt oprichtster Dominique Meert, die eerder ook al 2KnowHow2 oprichtte om innovatie in de juridische sector te stimuleren.

Complexe, juridische informatie in mensentaal

The Visual Lawyer introduceert een innovatieve praktijk in de juridische wereld om cliëntenrelaties en cliëntenbeleving te verbeteren: legal information design. Legal information design combineert creativiteit (het visueel ondersteunen van juridische teksten) met gebruikersgerichte processen. Dit helpt om complexe, juridische informatie op een visuele en cliëntvriendelijke manier over te brengen zonder afbreuk te doen aan de juridische context.

Legal information design vertrekt vanuit design thinking, een methodiek voor creatieve probleemoplossing waarbij de gebruiker of cliënt centraal wordt geplaatst. Dit kunnen interne cliënten (bv. verkopers, HR-directeurs, risicomanagers, junior juristen) zijn, maar ook externe cliënten (bv. consumenten, bedrijven) en andere belanghebbenden (bv. aandeelhouders).

“Hoewel design thinking al in veel sectoren toegepast wordt, is dit in de juridische wereld een radicaal andere manier om communicatie te benaderen”, zegt Dominique Meert, oprichtster van The Visual Lawyer. “Men vertrekt niet langer vanuit het idee dat juridische documenten enkel juist moeten zijn, maar dat ze ook juist en vlot begrepen moeten kunnen worden door de ontvanger, of dit nu een jurist is of niet. Deze transparante manier van communiceren helpt om vertrouwen te creëren tussen de betrokken partijen en zorgt dus voor een betere cliëntenbeleving en betere cliëntenrelaties.”

Veel meer dan grafisch design

De toepassingsmogelijkheden en opportuniteiten van legal information design zijn enorm. Het kan worden toegepast op alle juridische documenten, zoals algemene voorwaarden, compliance policies, privacy statements, juridische nieuwsbrieven, alle soorten contracten, enz.

Legal information design is veel meer dan alleen het toepassen van grafisch of visueel design op juridische documenten. Het doel is niet om ze te verfraaien, maar om juridische documenten te maken die duidelijk, goed gestructureerd en dus vlot te navigeren, te lezen en te begrijpen zijn.

“Met The Visual Lawyer willen we van juridische documenten tools maken die de business versnellen in plaats van te vertragen”, zegt oprichtster Dominique Meert.

Veelgebruikte toepassingen zijn contract design, litigation design, policy design en training design. Naast legal information design bieden Dominique en haar team ook graphic facilitation aan (visueel notities nemen en visuele storytelling tijdens o.a. events, strategische sessies en brainstormsessies) en trainingstrajecten waarbij deelnemers opgeleid worden tot visuele denkers en doeners.

Voorbeeld: contract design

Een goed voorbeeld van legal information design is contract design. Juristen zetten vaak enkel hun juridische bril op bij het opstellen van contracten. Contract design helpt de jurist ook door een andere bril te kijken, namelijk door die van diegene die het contract zal onderhandelen en die van de cliënt die het zal ondertekenen.

Door de “gebruiker” centraal te stellen, komt men in de eerste fase van het redesignproces al tot de essentie en worden vragen beantwoord zoals: “Over welke clausules struikelen de cliënten vandaag?”, “Welke clausules zijn voor interpretatie vatbaar en geven aanleiding tot betwisting?”, “Waaraan hechten toezichthouders belang?”, “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle betrokkenen begrijpen waarover het gaat en weten wat ze tekenen?” In de volgende redesignfases van het contract worden alle eventuele onduidelijkheden aangepakt om finaal tot beter risicomanagement te komen.

Met contract design worden de communicatiebarrières overbrugd en zijn contracten vlot te lezen waardoor ze sneller kunnen worden onderhandeld en afgesloten.

“The visual lawyer from Belgium”

Het idee voor The Visual Lawyer groeide vanuit het eerste bedrijf van Dominique Meert, 2KnowHow2. De inspiratie voor de naam kreeg ze toen ze regelmatig visuele verslagen maakte van workshops en evenementen in Londen en men haar begon aan te spreken als “the visual lawyer from Belgium”.

Met 2KnowHow2 was Dominique al even bezig met het toepassen van design thinking in een ruimere context dan enkel met betrekking tot juridische communicatie, zoals in de context van knowledge management. Waar knowledge management in de juridische wereld traditioneel vooral gericht is op het verbeteren van de interne efficiëntie, gaat 2KnowHow2 een paar stappen verder. “2KnowHow2 gaat kijken hoe een juridische dienstverlener zijn kennis kan commercialiseren tot nieuwe digitale producten en diensten en dit volgens de principes van design thinking”, zegt Dominique Meert. “Innovaties die zo tot stand komen, hebben erg veel kans op slagen, aangezien de gebruiker van bij het begin van het ontwerpproces centraal staat. Op deze manier wordt knowledge management een katalysator voor innovatie met impact op het traditionele businessmodel.”

De gemeenschappelijke doelstelling die een brug slaat tussen de activiteiten van The Visual Lawyer en 2KnowHow2 is om hun cliënten te helpen het meeste uit hun juridische kennis te halen. Hiervoor combineren ze methoden en tools uit verschillende disciplines met visueel denken om innovatie in de juridische sector te stimuleren.

www.thevisuallawyer.be